سیمان پرتلند تیپ II

از این نوع سیمان در مواردی که حرارت هیدراتاسیون متوسط و مقاومت در برابر حمله سولفات های در حد متوسط لازم باشد، به کار می‌رود.
به دلیل محدودیت فاز آلومینات و کمتر بودن فاز C3S در این سیمان که سبب ایجاد خواص ویژه مزبور می‌شود، مقاومت فشاری اولیه و نهایی آن کمتر از سیمان نوع 1 است. سیمان تیپ 2 معمولاً کندتر از سیمان تیپ 1 می‌گیرد و در گیرش حرارت کمتری تولید می‌کند

سیمان پرتلند تیپ II  -


از این نوع سیمان در مواردی که حرارت هیدراتاسیون متوسط و مقاومت در برابر حمله سولفات های در حد متوسط لازم باشد، به کار می‌رود.

به دلیل محدودیت فاز آلومینات و کمتر بودن فاز C3S در این سیمان که سبب ایجاد خواص ویژه مزبور می‌شود، مقاومت فشاری اولیه و نهایی آن کمتر از سیمان نوع 1 است. سیمان تیپ 2 معمولاً کندتر از سیمان تیپ 1 می‌گیرد و در گیرش حرارت کمتری تولید می‌کند.

از این سیمان می‌توان در ساختمان‌های حجیم استفاده نمود تا هنگام گرفتن بتن، حرارت کمتری ایجاد شود و حجم بتن ریزی محدود نشود. این سیمان در محیط‌های آب و خاک که غلظت یون سولفات در حد متوسط است و برای بتن ریزی در هوای نسبتاً گرم که خطر افزایش دمای بتن معمولی به بیش  از 32 درجه سانتیگراد و بتن حجیم به بیش از 15 درجه سانتیگراد وجود دارد، به کار می‌رود.

موارد منع مصرف :

  • برای استفاده در محیط‌های حاوی یون کلر و سولفات به طور همزمان توصیه نمی‌شود .
  •    در محیط های حاوی غلظت زیاد سولفات و همچنین برای بتن ریزی در هوای سرد این نوع سیمان توصیه نمی‌شود.

ویژگی‌های سیمان تیپ II

  • درجه هیدراتاسیون پایین دارد ، در نتیجه در بتن ریزی حجیم کاربردی فراوان دارد .
  • به سبب مقاومت متوسط در برابر حمله سولفات‌ها ، در محیط‌هایی که خطر تهاجم متوسط سولفات‌ها وجود دارد، دارای کاربرد می باشد .
  •    از لحاظ مواد اولیه دارای ترکیبی مشابه سیمان پرتلند نوع I است با این تفاوت که مقدار فاز C3A کمتر از 8% است. این محدودیت سبب می‌گردد تا سیمان تولیدی تا حد متوسط در برابر تهاجم سولفات‌ها مقاوم شود.

جدول مشخصات محصول


درجه نرمی بر اساس آزمایش بلین
3200 سانتی‌متر مکعب / گرم

زمان گیرش اولیه
140 دقیقه

زمان گیرش نهایی
180 دقیقه

ظرافت سیمان بر اساس تست اتوکلاو
0.11 درصد

مقاومت فشاری (7 روزه)
400 کیلوگرم / سانتی‌متر مکعب

سایر محصولات