سیمان پرتلند تیپ V

این سیمان برای مصرف در بتن‌هایی که در معرض حمله سولفات ها قرار دارد، مناسب است و به همین جهت به نام سیمان ضد سولفات شناخته می شود.
زمانی که بتن در تماس شدید با سولفات قرار داشته باشد، از این نوع سیمان استفاده می‌شود. این نوع سیمان اساسا زمانی استفاده می‌شود که خاک یا آب زیرزمینی که در تماس با ساختمان بتنی قرار دارد، مقدار زیادی املاح سولفات داشته باشد. طبق آیین نامه بتن ایران (آبا) کلیه سازه‌های بتنی قرار گرفته در محیط‌های آب و خاک سولفاتی شدید بایستی از سیمان نوع V استفاده شود.

سیمان پرتلند تیپ V -

این سیمان برای مصرف در بتنهایی که در معرض حمله سولفات ها قرار دارد، مناسب است و به همین جهت به نام سیمان ضد سولفات شناخته می شود. 

زمانی که بتن در تماس شدید با سولفات قرار داشته باشد، از این نوع سیمان استفاده می‌شود. این نوع سیمان اساسا زمانی استفاده می‌شود که خاک یا آب زیرزمینی که در تماس با ساختمان بتنی قرار دارد، مقدار زیادی املاح سولفات داشته باشد. طبق آیین نامه بتن ایران (آبا) کلیه سازه‌های بتنی قرار گرفته در محیط‌های آب و خاک سولفاتی شدید بایستی از سیمان نوع V استفاده شود.

موارد منع مصرف :

  • اگر در محیط یون کلر همراه یون سولفات باشد، کاربرد این سیمان باید با احتیاط و با آزمایش‌های لازم صورت گیرد.
  • سیمان نوع 5 دیرتر از سیمان معمولی می‌گیرد و حد مقاومت 3 ،7 و 28 روزه برای این سیمان کمتر از سایر سیمان‌های پرتلند است و لذا برای سازه‌هایی که نیاز به مقاومت‌های زیادتر باشد، دارای محدودیت کاربرد است.
  • در هوای سرد با احتیاط مصرف گردد .

ویژگی‌های سیمان تیپ V

  • این نوع سیمان مناسب برای سد‌سازی می‌باشد به شرطی که خطر حمله کلر وجود نداشته باشد. 
  • استفاده در شرایط محیطی خورنده و مرطوب، در تماس با آب‌های زیرزمینی و آب‌های جاری
  • مناسب فونداسیون ، سازه‌های دریایی و سازه‌هایی در محیط‌های کاملا خورنده
  • در بتن‌ریزی‌های نسبتا حجیم ، فونداسیون و کانال‌های آبیاری
  • با مزیت مقاومت بالا در برابر تهاجم سولفات‌ها برای ساخت لوله‌های بتنی، کانال‌های آب و فاضلاب.
  • دوام بتن در شرایط نامناسب محیطی

جدول مشخصات محصول


درجه نرمی بر اساس آزمایش بلین
3200 سانتی‌متر مکعب / گرم

زمان گیرش اولیه
140 دقیقه

زمان گیرش نهایی
180 دقیقه

ظرافت سیمان بر اساس تست اتوکلاو
0.13 درصد

مقاومت فشاری (7 روزه)
380 کیلوگرم / سانتی‌متر مکعب

سایر محصولات